شرکت بسپار دانش سبز بنیان جزء شرکت های تحت حمایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی بوده و دارای رتبه سوم کشوری در جشنواره علم تا عمل سال 94 ، صاحب اختراع مکمل غذایی با نام DOPNIX GALAXY برای تغذیه گیاهان زراعی، باغی، دارویی، گلخانه ای و زینتی و همچنین گوگرد مایع می باشد. این اختراع حاصل هشت سال تلاش شبانه روزی علمی بوده و در حال انجام ثبت جهانی در اداره ثبت اختراعات آمریکا به نام جمهوری اسلامی ایران است.
تصویر گواهی