BasparDaneshSabz
  • افزایش محصول,مکمل باغی,گوگرد مایع,کود پلی امینه,افزایش راندمان,بیماری گیاه,محصول سالم,
  • مکمل غلات دانه ریز,گندم,بیمایر گندم,گوگرد مایع,افزایش محصول,خوشه بندی,
  • افزایش محصول,مکمل سبزی و صیفی,گوجه فرنگی,گلخانه,
  • پروتئین هیدرولیزات,سرانیکس,دوپنیکس,دوپینیکس,dopnix,بسپار دانش سبز بنیان,گوگرد مایع