BasparDaneshSabz

مکمل تغذیه ای زراعی The product catalog

1398/07/24
مکمل تغذیه ای زراعی مکمل تغذیه ای زراعی ترکیبی مناسب و تخصصی جهت محصولات زراعی است که دارای تمام عناصر غذایی به میزان لازم، جهت رشد رویشی و زایشی گیاهان زراعی می باشد.

 

مکمل تغذیه ای زراعی

مکمل تغذیه ای زراعی ترکیبی مناسب و تخصصی جهت محصولات زراعی است که دارای تمام عناصر غذایی به میزان لازم، جهت رشد رویشی و زایشی گیاهان زراعی می باشد.

 

میزان و روش مصرف:

برای هر هکتار دو لیتر  مکمل تغذیه ای  را با 300 لیتر آب مخلوط نموده و سپس با رعایت اصول محلول پاشی ( به صورت مه پاش روی برگ ها ) استفاده گردد

جدول ترکیبات:

مقدار عناصر و مواد عالی در این ترکیب مطابق جدول زیر می باشد.

NH2

S

Mg

Ca

Fe

Mn

Zn

Cu

OC

2%

5%

1%

1%

2%

2000 ppm

%2

500 ppm

15%

 

 

 

 

زمانمصرف:

بهتر است جهت افزایش راندمان محصول، در دو مراحله ابتدایی رشد ( پنجه زنی یا چهار برگی ) و ابتدای رشد زایشی استفاده گردد.

 

مزایا:

مکمل غنی شده با ترکیبات یونی بوده که به صورت  کئوردیناسیون با پلی آمین ها تولید می شود وترکیباتی متناسب با رشد گیاهان زراعی در تمام مراحل رشد را دارا می باشد.

هشدارها:

دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

از اختلاط با سایر کود ها، سموم و هورمون ها خودداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

هنگام مصرف، بطری را تکان دهید.