BasparDaneshSabz

پروتئین هیدولیزات 40% (CERANIX) The product catalog

1398/05/15
پروتئين هيدروليزات 40% به عنوان يك ماده جلب كننده و غیر سمی، در به تله اندازي و کشتار مگس های مرکبات: (مگس میوه مدیترانه ) زیتون: (مگس میوه زیتون ) گیلاس: (مگس گیلاس) خربزه:( مگس جالیز و خربزه) انبه: (مگس میوه انبه ) انجیر: (مگس میوه انجیر) پروتئين هيدروليزات گياهى توليد شده به روش انحصاری مى باشد كه به عنوان جلب كننده غذايى مگس هاى ميوه مورد استفاده قرار مى گيرد. سراتراپیکس غير سمى بوده و در کشاورزی ارگانیک کاربرد دارد و شامل تركيبات که مگس هاى ميوه را به سمت خود جلب مى نمايد.

پروتئین هیدرولیزات 40% CERANIX

 

پروتئین هيدروليزات به عنوان يك ماده جلب كننده و غیر سمی، در به تله اندازي و کشتار مگس های  مرکبات: (مگس میوه مدیترانه ) زیتون: (مگس میوه زیتون ) گیلاس: (مگس گیلاس) خربزه:( مگس جالیز و خربزه) انبه: (مگس میوه انبه ) انجیر: (مگس میوه انجیر) 
پروتئين هيدروليزات گياهى توليد شده به روش انحصاری مى باشد كه به عنوان جلب كننده غذايى مگس هاى ميوه مورد استفاده قرار مى گيرد. سراتراپیکس غير سمى بوده  و در کشاورزی ارگانیک کاربرد دارد و شامل تركيبات که مگس هاى ميوه را به سمت خود جلب مى نمايد.

 

 میزان،زمان و نحوه مصرف :

 روش های توصیه شده بجهت مبارزه با انواع مگس میوه به شرح زیل است:

1- طعمه پاشی (طعمه مسموم) 

  مقدار 3-5 لیتر از  پروتئین هیدرولیزات 40%  دوپنیکس گلکسی را با 100 لیتر آب مخلوط نموده و سپس مالاتیون به نسبت 2 در هزار به آن اضافه نمائید.

در هر هکتار تعداد 5 درخت را در نظر بگیرید و به صورت لکه ای بروی شاخ و برگی که به سمت آفتاب قراردارند اسپری نمائید در صورت بالا بودن میزان آفت می بایست تعداد درخت بیشتری را طعمه پاشی نمود.

در مورد مگس جالیز میتوان 10 بوته در هر هکتار را با محلول اسپری نموده و همچنین میتوان علف های هرز اطراف جالیز را به این محلول آغشته نمایید

2-  تله گذاری ( شکار انبوه)

محلولی از 50-30  لیتر  پروتئین هیدرولیزات 40%  دوپنیکس گلکسی  به همراه 50 لیتر آب و مالاتیون 2 در هزار تهیه نموده و 300 سی سی از این محلول را در تله های مکفیل و یا سراتراپ بریزید. با توجه به کارایی بالای تله های سراترپ استفاده از این تله اولویت دارد.

-تعداد تله هاي  سراتراپ یا مكفيل مورد استفاده بسته به تراكم جمعيت آفت متفاوت بوده و به شرح زير مي باشد

-تعداد تله مكفيل در حالت طغياني 70-100  تله در هكتار

-در آلودگي متوسط 35 -50 تله در هكتار

-در آلودگي كم 20 -30 تله در هكتار

جایگذاری تله: تله ها باید در قسمت جنوبی درختان در ارتفاع 5/1 تا 2 متری آویخته به صورت یکنواخت تله ها را در باغ پخش نمائید.

     3- روش محلول پاشی (شکار انبوه) :

در این روش  3 لیتر پروتئین هیدرولیزات 40% دوپنیکس گلکسی  را در 100 لیتر آب به همراه یک حشره کش آماده نموده و به تمام باغ یا جالیز اسپری نمائید. در این حالت کارایی سم و قدرت جذب آفات توسط بایوسبو چند برابر خواهد شد.

زمان مصرف پروتئین هیدرولیزات 40% دوپنیکس گلکسی در هر سه روش فوق پس از شكار حشره كامل در تله هاى پيش آگاهى و يا قبل از تغيير رنگ محصول می باشد.